Voor het aanmelden geef je een of meerdere datums uit de agenda wandeltrainingen door via e-mail tdebets@versatel.nl
Bij de eerste keer ontvang je dan een vragenformulier en een Eigen Risico Verklaring, die je beide terugstuurt na volledige invulling, en ondertekening van de Verklaring. Hierna ontvang je een bevestiging van aanmelding. Ca 1 week voorafgaand aan de deelnamedatum ontvang je uitgebreide info over de route met afstand, hoogtemeters, startadres, tijdstippen etc. Op de betreffende deelname dag ontmoeten we elkaar op de afgesproken tijd, samen met de andere deelnemers, in de start Horeca,(waar we ook eindigen). De deelnamekosten van € 15, – betaal je achteraf via een betaalverzoek.

De sfeer is ongedwongen, gezellig en inspirerend; we noemen elkaar bij de voornaam en tutoyeren elkaar.

Als je voor een langere periode wilt trainen, is het makkelijker om meer datums vooruit te plannen en deze door te geven; dit kan t/m het einde van het lopend kalenderjaar. Door veel deelnemers wordt hiervan gebruik gemaakt. Achteraf wijzigen of annuleren kan altijd.