VRAGEN en EIGEN RISICO VERKLARING, VOORAFGAAND AAN DE DEELNAME VAN WANDELTRAINING

Onderstaande vragen hebben betrekking op:

– (Berg)wandelervaring en/of sportbeoefening,

– Medische gegevens

– Reismogelijkheden en

– Contactgegevens.

De antwoorden en de ingevulde en ondertekende Eigen Risico Verklaring, zijn een voorwaarde van de Aansprakelijkheid Verzekering van Ton Debets.

En nodig om de training zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen.

SVP invullen en retourneren aan Ton tdebets@versatel.nl

Download hier de vragenlijst en Eigen Risico Verklaring.